Meer informatie is te lezen in het microclimate and logging sites gedeelte voor deze regio.

Inhoud:

  1. Siberisch klimaat
  2. Verantwoord bosbeheer
  3. Methoden voor houtoogst
  4. Over de kapmethoden

Krasnoyarsk Krai en de Irkutsk Regio: Siberisch klimaat

Beide regio's zijn erg afgelegen, dunbevolkt en moeilijk te bereiken, maar het zijn juist de bossen in deze regio's die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van onzorgvuldig bosbeheer.

De Krasnoyarsk regio is van noord tot zuid meer dan 3.400 kilometer lang en van oost naar west 450 - 1.500 kilometer breed. Vanwege de enorme omvang van het gebied, is het klimaat overal in de regio anders. Het klimaat is gemiddeld genomen erg streng en continentaal. Verschillen tussen winter en zomer en dag en nacht zijn groot. In de warmste maand van het jaar kunnen temperaturen oplopen tot 35 °C gedurende de dag, maar in de ochtend dalen tot 17 °C. De bodem verliest, vooral in de zomer en op onbewolkte nachten, veel warmte.

Krasnoyarsk Krai

In de Irkutsk regio is het weer vaak hetzelfde als in de Krasnoyarsk regio, maar vanwege de vele bergen in de regio kunnen temperaturen nog sterker wisselen. Ook kent de regio nog strengere microklimaten. De Irkutsk regio kent een fel continentaal klimaat. In het koude seizoen dalen temperaturen van -12 °C tot -20 °, en in het warme seizoen steigen zijn van 16 °C tot 20 °C. De regio is 774 846 km² groot.

Irkutsk Oblast Baikal

Verantwoord bosbeheer 

Voordat we van start gaan, willen we graag benadrukken dat wij twee soorten bomen uit Siberië importeren, te weten:

Siberische Lariks en Siberische Ceder

Hoewel beide soorten naast elkaar groeien in Centraal Siberië, komt ons Siberische hout uit ceder en lariks bossen die uit elkaar liggen. Op deze manier wordt de natuurlijke omgeving van deze bossen gespaard en is het makkelijker om verantwoord bosbeheer toe te passen. In principe worden beiden boomsoorten op dezelfde wijze geoogst, maar de nazorg voor het kapgebied is sterk verschillend voor beide soorten.

Onze Siberische Ceder en Siberische Lariks zijn beiden afkomstig uit het majestueuse gebied waar de Angare rivier zijn oorsprong vindt. Het is daarom niet verrassend dat Siberische Ceder ook als Angara Den bekend staat. De Angara rivier loopt door Oost-Siberië, is 1779 km lang en is de grootste zijrivier van de Yenisei rivier, de enige rivier die uit het Baikal meer stroomt. De rivier stroomt door beide regio's, Irkutsk en Krasnoyarsk.

De bossen die door ons bedrijf worden gebruikt voor houtoogst, liggen rondom de stad Bratsk. Het gaat hier niet om maar één bos, onze bosbouwers gebruiken vele verschillende kapgebieden die door het landschap verspreid liggen. Wij hopen dat de lezer zich al wat heeft kunnen inlezen in ons artikel over Siberian Ceder, maar als dat niet geval is, het gebied waar deze boomsoort groeit is indrukwekkend en vol van mythen, legenden en magie.

Russian Forest density

Methoden voor houtoogst

De methoden voor houtoogst die in Siberië worden gebruikt, verschillen van de methoden die in West-Rusland worden gebruikt. De bosgebied is natuurlijk en omvangrijk, maar er wonen weinig mensen en de infrastructuur is beperkt.

Dit zorgt er voor dat bedrijven vaan zelf initiatief moeten nemen om op verantwoordelijke wijze met de natuur om te gaan en waterbronnen te beschermen. Wanneer onze bosbouwkundingen aan het werk gaan, dragen zij zorg voor verantwoorde exploitatie van het bos met als doel te garanderen dat de gekapte gebiden zich goed kunnen herstellen, maar ook dat zij tijdens na het kappen geconserveerd en zelfs verbeterd zijn. De methoden voor houtoogst zijn maatwerk voor het soort bos en vallen in drie categoriëen: volledige kap, selectieve kap en stapsgewijze kap. Elke categorie bestaat uit verschillende technieken voor houtkap en verschillende manieren om deze technieken toe te passen, sterk afhankelijk van de eigenschappen van ieder perceel en met als doel het behouden van deze eigenschappen.

group 1 2 3 forest

Omdat wij veel verschillende gebieden met grote verschillen in landschap en natuurlijke omgeving selecteren voor houtkap, gebruiken we ook alledrie de verschillende categoriëen voor houtkap.

Een goed startpunt is om uit te leggen dat bossen verschillend worden ingedeeld afhankelijk van wat het doel van het bos is. Wanneer de houtkapmethode wordt gekozen geven we grote prioriteit aan het beschermen van bestaande ecosystemen voordat we commerciele belangen afwegen. Er wordt eerst onderzocht wat de effecten van het kappen van hout uit een bepaald gebied zijn, voordat er ook maar aanstalte wordt gemaakt tot daadwerkelijk houtkap. In het geval van Siberische Ceder zoals deze groeit rondom het Altai gebergte besteden we extra aandacht aan de mogelijke effecten van houtkap, zoals windrichting, bodemerosie, groeivernieuwing, de leeftijd van bomen en percelen en de bodemstructuur. 

  • Groep 1 - deze bossen worden onderscheiden door het gebruik de volgende kapmethoden: vrijwillige-selectief, gradueel, continu en strip-coupe (een brede strip tot 100 meter breed)

  • Groep 2 - in deze bossen worden strip-coupe, gehele strip of gedeeltelijk en selectief kappen als kapmethoden toegepast vanwege de hogere dichtheid bomen.

  • Groep 3 - in deze bossen gebruiken we concentreerde kaptechnieken (solid logging) en, in onregelmatige bebossing, lange, gedeeltelijk of selectieve houtkap.

Elke groep is verschillend en niet alle bossen zijn van belang bij het beschermen van grondwater of andere flora en fauna. De grootste uitdaging is om er voor te zorgen dat de houtkap alleen plaatsvind in gebieden die geen beschermende functies hebben. Bossen in de bergen en in speciale beschermde gebieden zijn daarom vrijwel altijd uitgesloten van de meeste manier van houtkap, er mag en kan alleen op zeer selectieve en zorgvuldige wijze hout worden geoogst.

Wanneer methoden voor houtkap door onze bosbouwdeskundigen worden geselecteerd, wordt altijd goed gelet op de voortgang van verschillende boomsoorten in het gebied. Op deze manier worden op verschillende momenten verschillende bomen geholpen met het inhalen van groei(achterstand). Dit zorgt voor verschillende hoogte in bomen en kronen, wat weer goede bescherming bied tegen de effecten van wind en zon en zaden beschermt.

Over de kapmethoden

De bovengenoemde kapmethoden verchillen sterk van de kapmethoden die in West-Rusland worden gebruikt. De oorzaak hiervan is dat de gebieden enorm verschillen. De oplettende lezer zal zijn opgevallen dat er geen bijna geen loofbomen groeien in de gedeelte van Rusland. De naaldbomen die er wel groeien, groeien in kleine groepen bij elkaar van dezelfde soort, of door elkaar heen - spar, ceder, lariks, vuren, en den, ze moeten allemaal tegen elkaar vechten om hun bestaan. Hun gevecht voor overleving in de bergachtige stukken van Siberië maakt hun groei intrigerend.

Lees verder in het microklimaat en houtaankap gedeelte voor deze regio.

 

Introduction to Russian Ecology